Tüp Bebek İle Cinsiyet Belirleme

Artık tüp bebek tedavisi ile doğacak bebeğin cinsiyetini belirlemek mümkün!

Tüp bebek tedavisi ile cinsiyet belirleme son yılların en merak edilen konularından biridir. Özellikle kız ya da erkek olması konusunda baskın isteklere sahip çiftlerin başvurduğu bu yöntem günümde uygulanmaktadır. Bebeğin cinsiyetini belirleme konusu etik olarak farklı görüşlere sahip bir konudur. Ancak daha önceki bebeklerinin cinsiyeti sadece kız ya da sadece erkek olan çiftler bir sonraki doğacak olan bebeğin cinsiyetini belirlemek isteyebiliyorlar. Büyük oranda başarı sağlayan bu cinsiyet belirleme yöntemi (PGT) için belirli şartlar aranmaktadır. Makalemizin devamında bu konudaki detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.

Kısaca PGT olarak adlandırılan ve genetik ayıklama yöntemi ile bebek dünyaya gelmeden önce cinsiyet tercihinde bulunmak mümkün mü? İşte tüm merak edilenler…

Embriyonal dönemde, bebek henüz anne karnına girmeden, cinsiyetini belirlemek günümüzde mümkün durumda. Preimplantasyon Genetik Tanı (yani kısaca PGT) için tüp bebek uygulamasına ve bir embriyo meydana getirilmesine gerek duyulmaktadır. Günümüzde yaygın olarak gerçekleştirilen tüp bebek uygulamalarında cinsiyet seçimi tercihi büyük bir kolaylıkla yapılabiliyor.

Preimplantasyon Genetik Tanı (PGT) Nedir?

Son yıllarda tüp bebekte cinsiyet belirleme ile birlikte gündeme gelmiş olsa da aslında Preimplantasyon Genetik Tanı yani PGT genetik bozukluğu bulunan embriyoların tespit edilmesi amacıyla uygulanan bir tanı yöntemidir. Bu genetik analiz, embriyolarda cinsiyetin de belirlenmesinde kullanılmaya başlandı. Peki, PGT neden yapılıyor?

Bilindiği gibi tüp bebek yönteminde amaç en sağlıklı embriyoların anne adayına transfer edilmesidir. Genetik bozukluğu olan embriyolar anne karnına transfer edildiğinde tutunamayabiliyor. Tutunsa dahi çok ciddi sağlık sorunları ortaya çıkabiliyor. Dolayısıyla bebeğin doğumu ile birlikte anne ve babayı oldukça zor bir yaşam bekliyor olabilir. Tüm bu sıkıntıyı ortadan kaldırmak amacıyla transfer öncesinde embriyoların genetik analizi PGT yöntemi ile yapılıyor. Sağlıklı olan embriyolar seçiliyor.

% 99 Oranında Başarılı Sonuç

Peki ama cinsiyet belirlemek için uygulanan PGT yöntemleri ile başarılı sonuçlar elde edilebiliyor mu?
PGT yöntemleri içerisinde cinsiyet belirleme; yapılan en belirgin tercihler arasındadır. %99.9 gibi çok büyük bir oranda başarı sağlanabiliyor. Literatürde XX şeklindeki kromozom kız, XY şeklindeki kromozom ise erkek olarak ifade edilir. Rahme XX kromozomu yerleştirilmesi ve kadının da gebe kalması durumunda kesin olarak kız çocuğu olur. XY kromozomu yerleştirilmesi durumunda ise kadın erkek çocuk dünyaya getirir. Tüm bunların yanı sıra kadının gebe kalma şansı tüp bebek uygulamalarındaki gebelik şansı ile eşit durumdadır. Anne adayının yaşı ve yumurta rezerviyle ilişkili olarak değişebilmektedir. Rahim içerisine yerleştirilen embriyonun tutmama şansı vardır. Ancak tutması halinde bebeğin cinsiyeti kesinlikle tercih edildiği gibi; kız veya erkek olacaktır.

Günümüzde Neden Bu Kadar Tartışılıyor?

Öncelikle yalnızca dünyaya gelecek olan çocuğun cinsiyetini belirlemek amacı ile tüp bebek ve PGT uygulaması yapılmasının ne denli doğru ve etik olduğu üzerinde yoğun bir sekilde tartışılıyor. Tüp bebek uygulamalarının son derece güvenli olmasından dolayı, tüp bebek yapılması kabul edilebilir bir uygulama olabilmektedir ve önemli komplikasyon ve hayati tehlike riski oldukça düşüktür. Ailedeki cinsiyet oranının dengelenmesini sağlamak amacıyla erkek çocuğu olanlar kız, kız çocuğu olanlar ise erkek çocuk isteyebiliyor. Bundan dolayı PGT uygulanması; kimi çevrelerce etik karşılanmakla birlikte, karşı cinse ait embriyoların atılacağı fikri yanlış olarak değerlendiriliyor.

Bu Yöntem, Aile Planlamasına Yönelik Uygulanabilir mi?

Ailelerin dünyaya getirecekleri ilk bebek için cinsiyet tercihi, tüm dünyada genel itibariyle kabul gören bir durum değildir.. Daha önce tüp bebek uygulaması ile ya da normal yoldan hamile kalmış, ancak istenilen ikinci bebek için tüp bebeğe gerek duyulan çiftlerde ise; karşı cinsin seçilmesi etik yönden kabul görebiliyor. Böyle bir durumda genel olarak kız çocuğu olanların erkek, erkek çocuğu olanların ise kız seçecekleri göz önünde bulundurulursa; dengesiz bir dağılım söz konusu olmayacaktır. İnfertilit tanısı konmuş olan bu çiftlerde, arta kalan embriyoların daha sonra kullanılmak üzere dondurulup saklanabilme durumu da söz konusudur. Bir cinsiyete ait çok sayıda çocuğu bulunan çiftlerde ise tüp bebek ve PGT yöntemiyle cinsiyet seçimi yapılması, farklı etik tartışmalara yol açacak önemli bir husustur. Böyle bir durumda, karşı cinse ait olan embriyoların yok edilmesi sorunu söz konusu olmaktadır.

Cinsiyet Tercihinin Belli Şartları Bulunuyor mu?

Dünyada uygulanan genel esasa göre; cinsiyet tercihi yaptıracak ailelerin daha önce minimum iki çocuğu olması şartı aranmaktadır. Bu şartı sağlayan ailelerin her iki çocuğu da aynı cinsiyette ise, üçüncü çocuğun farklı cinsten seçimi mümkün olabiliyor.

Cinsiyet Seçimi Etiğe Uygun mu, Aykırı mı? Dünyanın Nüfus Dengesinin Bozulmasına Neden Olabilir mi?

Cinsiyet seçimi konusunda en çok konuşulan durumlardan bir tanesi de bu durumun genel popülasyon içerisindeki erkek-kız oranını nasıl etkileyeceği üzerinedir. Gerçeklestirilen bu uygulamaların yaygın bir sahada kullanılması ile, bazı kültürlerde özel istek gören cinsiyet olan erkeklerin artacağı kuşkusu olsa dahi; ileri vadede bu durumun dengeleneceği ve tercih edilen cinsiyetin kız olacağı tahmin edilmektedir. Yapılan tüp bebek uygulamalarının genel popülasyondaki oranına göz atılacak olursa; bugün için bu önemli bir problem olarak değerlendirilmemektedir. Cinsiyet tercihinden yana olanlar, bunun genel anlamda artan dünya nüfusuna bir denge sunacağını ve ailelerin çoğunlukla karşı cinsten iki çocuğa sahip olduktan sonra, artık çocuk yapmayacaklarını ifade etmektedir. Cinsiyet tercihini savunan kesimlerin savunduğu bir diğer tez ise; istenmeyen cinsiyete sahip çocukların daha az sevgi ve ilgi görebileceği ve hatta karşı cinse ait çocukların cinsiyet belirlendikten sonra düşükle neticelenebileceğidir. Kısacası; günümüzde uygulamaya getirilen cinsiyet seçiminin etik olup olmadığı sorusunun basit bir cevabı bulunmadığı ve her iki tezi savunanların da haklı gerekçeleri bulunduğu noktalar olduğu aşikârdır.

Cinsiyet Belirleme Uygulaması Yasal mı? Türkiye’de Yasak Kıbrısta Serbest mi?

Bazı kalıtımsal hastalıklar sadece kız veya sadece erkek çocuklarında kendini gösterebiliyor. Böyle bir durumda hekim raporu ile gerek duyulduğu ispat edilirse, ülkemizde de laboratuvar ortamlarında rahatlıkla cinsiyet seçimi yapılabilmekyedir. Ancak Kıbrıs’ta bu husustaki yasaklar Türkiye’ye oranla daha az sınır getiriyor ve bu nedenle de uygulamanın daha rahat bir şekilde gerçekleştirilmesi mümkün olabiliyor. Dünya üzerindeki bazı ülkelerde bu uygulama zaten bir doğum kontrol yöntemi olarak kullanılmakta. Örneğin Hindistan… İsrail’de de bu uygulama tamamen serbest bir şekilde gerçekleştiriliyor. Devlet denetiminde bulunan merkezlerde bir çocuğu olan aileler, karşı cinse sahip çocuk isterlerse bunu PGT yöntemiyle tercih edebiliyorlar

Tüp Bebekte Cinsiyet Seçimi Aşamaları

Tüp bebek uygulamasında artık cinsiyet seçiminin yapılabiliyor olması, çiftlerin tüp bebekte cinsiyet seçimi aşamaları hakkında bilgi sahibi olmak istemesini de beraberinde getirdi. Aslında standart bir tüp bebek uygulamasındaki aşamalar, cinsiyet seçimi aşamalarından farklı değil. Sadece PGT yönteminin devreye girmesiyle birlikte embriyo cinsiyetinin de belirlenmesi bu aşamalara ilave ediliyor. Tüp bebek cinsiyet seçimi aşamaları şu şekildedir:

 • Anne ve baba adayından bazı testleri yaptırmaları istenir.
 • Anne adayının ilk adet döneminin 2 veya 3. gününde ilaç kullanımına başlanır. Bu sürede anne adayının yumurta takibi de gerçekleştirilir.
 • Yumurtalar istenen büyüklüğe eriştiğinde yumurta çatlatma iğnesi yapılır. İğne enjeksiyonundan 36 saat sonra yumurta toplama safhasına geçilir.
 • Anestezi altında anne adayından yumurtalar alınır. Baba adayından alınan sperm ile yumurtalar laboratuvar ortamında birleştirilir.
 • Bu birleşme ile elde edilen embriyolar 3 gün takip edilir. Ardından devreye PGT yöntemi girer. Bu yöntemle embriyoların kromozomal yapısı incelenerek cinsiyet belirlenir.
 • Seçilen embriyolar 5. günde anne adayına transfer edilir. Anne adayı 2 saat dinlenme odasında istirahat eder ve ardından günlük hayatına dönebilir.
 • Embriyo transferinden 12 gün sonra anne adayından kan numunesi alınarak BHCG hormonuna bakılır ve gebeliğin gerçekleşip gerçekleşmediği belirlenir.

Preimplantasyon Genetik Tanı (PGT) Aşamaları

 • Tüp bebek tedavisine standart bir şekilde başlanır.
 • Anne ve baba adayından alınan yumurta ve sperm ile döllenme işlemi yapılır.
 • Embriyo 3 gün boyunca gelişmeye bırakılır.
 • Döllenmeden sonraki 3. günde 8 hücreye bölünmüş şekilde olan embriyodan tek bir hücre alınarak biyopsi işlemi gerçekleştirilir.
 • Biyopsi genetik laboratuvar ortamında DNA moleküler analiz işlemine alınır. Bu analiz esnasında anormal gen olup olmadığı incelenir. Söz konusu inceleme sırasında embriyonun cinsiyeti de anlaşılabilir.

Tüp Bebekte Cinsiyet Belirleme ve PGT Hangi Durumlarda Uygulanıyor?

 • Bebeğin cinsiyetine dair olası genetik bozukluklar durumunda
 • Kromozommal bozukluğu olan ve bu bozukluğun genetik olarak bebeğe aktarılabilmesi olasılığında
 • Tekrarlayan düşük durumunda
 • Engelli bebek riskinin önlenmesi amacıyla
 • Anomaliye sahip bebeği olan çiftlerin sağlıklı bebek istemeleri durumunda
 • 40 yaşından sonra bebek sahibi olmak isteyen kadınlarda
 • Herhangi bir genetik hastalık taşıyan çiftlerde
 • 35 yaş üzeri ve amniyosentez korkusu olan kadınlarda

Kimler Cinsiyet Belirleme Yaptırabilir?

Tüp bebekte cinsiyet belirleme işlemi birkaç amaç doğrultusunda tercih edilmektedir. Çiftler, genetik tanı sistemini doğacak çocuklarının sağlıklı olacağından emin olmak için kullanabilir. Ya da aile planlaması yapmak isteyenler cinsiyetten emin olabilmek adına Preimplantasyon Genetik Tanı işlemi başvurusunda bulunabilir.

Ancak unutmamak gerekir ki bu işlemler yalnızca sağlık durumu söz konusu olduğunda kullanılabilmektedir. Eğer aile geçmişinde genetik bir hastalık varsa, bunun çocukta da olmaması adına tüp bebekte cinsiyet belirleme yöntemiyle gen taraması yaptırılabilir.

Bu Süreçte İncelenen Hastalıklar

Sadece zorunlu durumlarda genetik taramaya başvurulabilir. Cinsiyet belirleme down sendromu, turner sendromu, trizomi, monozomi krozomal hastalıkları genetik tanı işlemleri ile ortaya çıkarılabilmektedir.

37 yorum

 • Ceylin S. dedi ki:

  Herşeyden önce doğacak çocuğun sağlıklı olması önemli.Tabi ben ve eşim gibi bu konuda ısrarcı ve seçici olan ailelerde vardır mutlaka.Yaşadığımız deneyimden yola çıkarak şunu söylemeliyim ki tam bir kriz hali.Cinsiyetini öğrendikten sonra dahada karmaşık bir hale geliyor.Teknolojinin gelişmesi ile beraber daha net sonuç alınabiliyormuş.Ne diyelim herşeyin başı sağlık.

 • canan b dedi ki:

  saglıklı olsunda kız erkek fark etmiyor ama güzel bir yontem dogacak cocugun cinsi yetini belirleyebiliyorsunuz düşünsenie 2 erkek cocugunuz var bir de kız olsun hadi bakalım 😀

 • murat dedi ki:

  arkadaşlar Pgt sistemiyle cinsiyet belirleme %99 lakin şuna DİKKAT edin gebe kalma olasılığınız %20
  sakın inanmayın kimseye biz 3 aile gittik hiç birimiz gebe kalmadı tam bir dolandırıcılık sakın inanmayın biz dolandırılık siz dolandırılmayın hele kıbrıs doğuş tüp merkezine hiç gitmeyin

 • Esra dedi ki:

  Bu iş Türkiye’de yasal mı? Benim araştıdığım kadarıyla Türkiye’de yasal değil. Türkiyede yaptırmak isteyenler hangi ülkelere gidiyor bu konuda bir bilgi verir misiniz?

  • Açelya Kartal dedi ki:

   Esra hanım merhabalar,

   Maalesef bu işlem Türkiye’de yasal değil. Türkiye’den bu işlemi yapmak isteyen aileler Kıbrıs’ta bu işlemi yaptırmaktalar.

   Sevgiler,

   • ali özkan dedi ki:

    Türkiye’de yasal olmasada en az yasalmış kadar bu iş yapılıyor emin olun. Yeterki İstedikleri parayı verin. cinsiyetten tutunda ister yumurta ister sprem donasyonu yapılıyor.tabi önce sizi sömürebildikleri kadar sömürüyorlar.fertijinden bizim ağzımız yandı.parayı aldıktan sonra kimse yüzünüze dahi bakmıyor pişkin pişkin bidaha deneyin deniliyor

 • Elif dedi ki:

  İnsanlığın sonu yavaş yavaş geliyor sanırım. Otonom robotlar, arabalar, insanların insan ırkının genetiğini değiştirme hevesi. Bu işlemler o kadar çok hızlı gelişiyor ve yaygınlaşıyor ki artık çocuklarımızın cinsiyetlerini bile belirleyebilir seviyeye geldik sıradan vatandaşlar olarak. Bu ilerleme ve dönüşüm beni gerçekten korkutuyor. Allah sonumuzu hayır eylesin…

  • Bertuğ dedi ki:

   Elif hanım size kesinlikle katılmıyorum. Neden mi? evliyim ve 5 evladımız var, tüm hepsi kız bir tane erkek çocuğumuz olsun istiyoruz. Fakat bir türlü olmuyor. Artık tüp bebek ile cinsiyetini belirleme yoluna gideceğiz eşimle birlikte. Bunun cinsiyetçilikle hiçbir alakası yok. 5 tane erkek çocuğumuz olsaydı muhtemelen bir tane de kız olsun isteyecektik. Bence gayet güzel bir şey. Tüm insanların ulaşabileceğiz seviyelerde olması ise çok daha iyi..

 • Aşiyan dedi ki:

  Elinize sağlık çok güzel derlenmiş bir yazı. Bu konu hakkında biz de kocamla araştırma yapıyoruz. Fakat Türkiye’de yasal olmaması çok saçma. Gerçi benim bunu yazmam daha da saçma, ney serbest ki bu da serbest oldun.

 • Ebru dedi ki:

  Bu işlemin fiyatı nedir?

 • Banu guven dedi ki:

  İnanmiyorum ya, vallahi insanlık çığırından çıkmış durumda… yakında insan klonlamayı da yapıp ölümsüzlüğe doğru yürürüz artıkkk

 • Elif Tez dedi ki:

  gebe kalma olasılığının oldukça düşük olduğunu okudum forumlarda. Bu konuyla ilgili bir açıklama yapabilir misiniz? cinsiyet belirleme yapılırken gebe kalma oranı gerçekten %20 oranlarında mı?

 • Sude dedi ki:

  Benimde 2 kızım var 3 ye hamileyim cinsiyet tayini mi yeni duydum kızlarımı dünyaya deyişmem ama bir erkek evlat yatmamak istiyorum ve cinsiyet tahmini bende yaptırmak istiyorum 2 yıl sonra Rabbim nasip ederse çok masraf olıyormu bilginiz varmı

 • Esra dedi ki:

  Benim 3 kizim var 3 taneside sezeryan ile dogum yaptim..4 denemek istedim ama yine kizim olur diye herkesin hayalindeki gibi bizdede erkek evladimiz olsun hayali vardi..kibrisa gidip tup bebek yaptirdik.suan 3 aylik hamileyim.yaptirmak isteye arkadaslar varsa ve maddi anlamda musait iseler denemelerini tavsiye ederim.oyle hamile kalma olasiligi dusuk degil.eger oyle olsaydi ben kalamazdım.35 yasindayim cunku.yas sınırındayım..ama hic bir sorun yok 3 tane yaramaz cocuga bakip evimi temizliyorum.maddi olarak kligine 20.000 bin tl kadar gidiyor..yol masrafi ilaclar felan hariç..rabbim herkese dilediginj nasip etsin

  • Zehra dedi ki:

   Slm Esra hanım ben de istiyorum hangi hastane olduğunu yazarmisiniz. Bana daha fazla ücret söylediler 35.000 tl istediler bilgilendirirseniz sevinirim teşekkürler

  • Gül dedi ki:

   Merhaba Esra hanım benimde iki kızım var Rabbim evlatlarımıza hayırlı sağlıklı uzun ömür versin inşallah ben erkek evlatlarimi kaybettim bu yöntemi denemek istiyorum hangi kiliniye gittiniz yardımcı olabilir misiniz teşekkür ederim

 • angel dedi ki:

  Esra hanım kıbrısta hangi hastanede yaptırdınız

 • emihan dedi ki:

  mehaba benimde 4 tane kzm va bende bi oglm olsn istiyom tüp bebek denesem olm illaki kbs gitmek geekmi eşim inanmiyo ne yapmam geek

 • emine dedi ki:

  mehaba benimde 4 tane kzm va bende bi oglm olsn istiyom tüp bebek denesem olm illaki kbs gitmek geekmi eşim inanmiyo ne yapmam geek

 • Ceyda dedi ki:

  Merhaba Gül hanım biraz araştırın özel kliniklere sorun mutlaka olumlu cevap alırsınız?

 • Basak dedi ki:

  Esra hanım benimde iki kızım var yaşım 30 edin de bende bir oğlumuz olsun istiyoruz mümkünse hangi doktora gittiniz isim verirseniz çok sevinirim

 • Gül dedi ki:

  Teşekkür ederim yanit verdiginiz icin malesef ceyda hanım türkiyede bu işlemi yapan yok

 • Gül dedi ki:

  Esra Hanım lütfen cevap verirmisiniz hangi kiliniye gittiniz yardımcı olursanız sevinirim teşekkürler

 • sonay dedi ki:

  kibrista cinsiyet tayini yaptirip tutan arkadaslar hangi merkez ve kac paraya mal olduguni yazarmisiniz lutfen

 • sonay dedi ki:

  gul hanim bilgi alabildiniz mi acaba bende kiz bebek icin dusunuyorum da

 • sonay dedi ki:

  gul hanim bilgi alabildiniz mi acaba

 • Ceren dedi ki:

  Arkadaşlar lütfen bilgisi olan bilgilendirebilirmi hangi tüp bebek merkezinde, hangi doktor cinsiyet tayini yapıyor lütfen bilgi verin fiyat bilgiside verirmisiniz lütfen

 • Gül dedi ki:

  Alamadım canım malesef

 • Aynur dedi ki:

  Güzel bir uygulama fakat tutmaması durumunda tekrar para vermek çok saçma hele 35000 TL gibi bir parayı alıp garanti verememesi kötü, en azından 3 kez deneme şansı verebilirler.

 • Leyla dedi ki:

  Arkadaşlar bende yaptırmak istiyorum lütfen birisi bilgilendirsin

 • Apic@ dedi ki:

  Şuan iğneleri vurunuyorum sonuç paylaşıcam 3 kızım var erkek seçimi yapıcaz hayırlısıyla Şuana kadar ilaç masrafı ve tahlil masrafı oldu sonuçta kaç para ve tutma olasılığını doktoru bilgi veririm

 • Apic dedi ki:

  Şimdi aşamalardayım iğneye başladım sonucu herşeyi sana yazıcam az kaldı inş hayırlısıyla

 • Tuğçe dedi ki:

  Merhaba sizden bilgi rica ediyorum.
  Allah rızası için nerde nasıl yaptırdınız
  paylaşır msınız?

 • Apic dedi ki:

  Merhaba Kıbrıs doğuş tüp bebek Mürüde çakartaş doktora yaptırdım geçen ay tedavim başladı sonucu paylaşıcam demiştim evet konaklama ilaç hastane 10000€ gitti dedikleri birbirini tutmadı tam bir oyunun içine düştük halen şaşkın yinede olan oldu sonuç pozitif olsun yeterki diyordum ama malesef paramızla canımızla rezil olduk tek duam kandırılan kişilerden alınan para onlara hayır etmesin canlarının derdine düşsünler tamamen oyun oynuyorlar para düzenbazları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

#hamileykenben

Hamilelik fotoğraflarınızı İnstagram'da #hamileykenben hashtag’i ile paylaşın, anasayfamızda size ve bebeğinize yer verelim :) Fotoğraflarınız editör onayından sonra sitemizde yer almaktadır.

MAİL ABONELİĞİ
Bu site, sağlık hizmeti vermemektedir, sitedeki bilgiler tıbbi bir öneri yerine geçmez ve sadece bilgi amaçlıdır. Hastalıkların tanı ve tedavileri yalnızca uzman doktorlar tarafından gerçekleştirilebilir.