Vulva Kanseri

Vulva Nedir?

Vulva, en kısa tabir ile bir kadının dış cinsel organı olarak adlandırılır. Klitoris bölgesini çevreleyen deri ve yağlı dokular ile birlikte vajina ve üretranın açıklıkları da vulvayı oluşturur. Yağ dokuları, labia minör ve labia majör olarak adlandırılır. Vajinadaki açıklığın iki tarafında da 2 kat vulva oluşur.

Vulva Kanseri

Kadın üreme sisteminin dış kısmından (klitoris, vajina dudakları ve vajina girişi) vulva kanserini köken alır. Vulva kanseri nadir ortaya çıkabilen bir kanser türüdür. Rahim ağzı kanseri riskini de artırabilecek etkiye sahiptir. İnsan siğil virüsü HPV ise, vulva kanseri riskini artırabilmektedir.

Klitoris ve labia bölgesini de içeren vajen girişi çevreleyen deri kanseri, vulva kanseri olarak adlandırılır. Vulva kanseri, tedavi edilebilir bir kanser türüdür. Fakat diğer bütün kanserlerde olduğu gibi tedavinin erken süreç içerisinde uygulanması gerekir.

Vulva kanseri, ilk meydana geldiği zaman birkaç sene gibi zamana yayılarak yavaş bir şekilde gelişir. Vulva kanser gelişimi, kanser öncesinde lezyonun meydana gelmesi ile oluşmaya başlar. Kanserin habercisi olan anormal hücreler bulunmaktadır. Fakat bu kanser öncüsü anormal hücreler henüz çevre dokulara bulaşmamış durumdadır. Kanser öncüsü olan anormal hücrelere vulva intraepitelyal, neoplazi ve displazi adı verilir. Kanser öncüsü hücreler kadınların sağlığını olumsuz yönde etkilemez. Ancak ilerleyen süreçlerde meydana gelebilecek kanserlerin engellenebilmesi amacı ile kanser öncesi lezyonların tedavisi son derece önemlidir.

Kanser hücreleri meydana gelince doktorlar kanserin hangi bölgede ortaya çıktığını ve ne kadar uzağa temas ettiğini tespit etmeye başlarlar. Kanser hücreleri, yerel anlamda yakın dokulara da temas edebilecek özelliklere sahiptir. Kanserli hücreler aynı zamanda nadir görülen durumlarda lenf sistemleri ve kan vasıtasıyla uzaktaki organlara da erişebilirler. Bu süreç tıp dilinde metastaz ve yayılım olarak adlandırılır. Bu durum meydana geldiği ise, kanser diğer organlarda da gelişmeye başlar. Kansere erken tanı konması ve tedaviye erken başlanması, diğer organlara ve dokulara olan yayılımı engeller.

En Sık Ortaya Çıkan Vulva Kanseri Tipleri

 • Vulva yassı hücreli karsinomu: Vulvanın yüzeyini tamamen örten hücreler ile gelişmeye başlayan kanser türüdür. Vulva kanserlerinin %90’ı bu kategoriye girer.
 • Vulvar melanom: Derinin rengini almasını sağlayan hücreler ile gelişmeye başlayan kanser türüdür. Vulva kanserlerinin ufak bir kısmı bu gruba dahildir. Melanomlar, vücudun diğer bölgelerinde olduğu gibi hızlı ve saldırgan bir biçimde gelişmeye başlayabilir. Diğer organlara yayılma riski ise, son derece yüksektir. Bu kanser türü daha çok genç yaştaki kadınları risk altına alır.

Nadir Görülen Vulva Kanseri Tipleri

 • Adenokarsinom: Bezler üzerinden gelişimini başlatan kanser tipi
 • Sarkom: Bağ dokularını baz alarak gelişimini başlatan kanser tipi
 • Verrüköz karsinom: Siğil benzeri kanser tipi gibi görünen fakat yassı hücreye sahip olan kanserin bir alt tipi

Risk Faktörleri Nelerdir?
Vulva kanserine tam olarak neyin sebep olduğu henüz bilinmemektedir. Ancak genel kabul gören bazı risk faktörleri aşağıdaki gibidir:

 • İnsan siğil virüsü (HPV) kadınlara cinsel yol ile bulaştığı zaman risk faktörü ortaya çıkabilir. Ayrıca bu durum rahim ağzı kanseri riskini de beraberinde getirir. Kadınların büyük bir çoğunluğunda HPV virüsü kendi kendine kaybolur. Ancak bazı zamanlarda uzun zaman boyunca kalıcılığını korur. Bu durum kanser öncüsü lezyonlara sebebiyet verebilir.
 • HIV enfeksiyonu aynı zamanda otoimmün durumuna da yol açtığı için bağışık sisteminin zayıflaması da ortaya çıkabilir. Bağışıklık sistemi zayıflayan kadınlarda HPV gelişimi riski artar. Bu durum aynı zamanda vulva kanseri riskini de artırır.
 • Daha önce vulva kanseri lezyonları olan kadınlar da risk altındadır. Vulva kanserinin öncü hücreleri kadınların büyük bir kısmında kanseri geliştirmeyebilir. Ancak bazı nadir durumlarda gelişim başlar.
 • Vulva derisini kaşındıran ve inceltebilen özelliklere sahip liken skleroz türü vulva deri lezyonlarına sahip olan kadınlar risk grubundadır.
 • Sigara kullanan kadınlar risk altındadır.
 • Vulva kanserinin ortalama görülme yaşı 60 olarak belirlenmiştir. Yaşlı kadınlar bu sebeple, risk grubunda yer alır.
  Kronik vulva kaşıntısı ya da yanma geçmişi olan kadınlar da risk altındadır.

Vulva Kanseri Belirtileri Nelerdir?
Vulva kanserinin bazı genel belirtileri bulunmaktadır. Fakat bu bulgular aynı zamanda farklı hastalıkların da belirtisi olabilir. Erken vulva kanseri evrelerinde ilk birkaç yıl içerisinde herhangi bir belirti ortaya çıkmayabilir. Kadınların kendi vücutlarına dikkat etmeleri bu süreçte önemlidir. Hangi durumların normal, hangi durumların normal olmadığı bilinir ve değişiklikler erken fark edilir ise, teşhis o kadar kolay olur. Belirtiler ile karşılaşıldığı zaman ise, vakit kaybetmeden doktora başvurulmalıdır.

 • Belirli bir süre boyunca devam eden ve geçmeyen kalıcı vulva kaşıntıları ve yanma
 • Adet kanamaları ile ilişkili olmayan kanamalar
 • Labia derisinin normal halinden daha soluk ve kızarık olması gibi renk değişiklikleri
 • Döküntüler ve labia derisindeki yüzeysel değişiklik durumları
 • Vulva bölgesinde aşırı hassasiyet ve şişlik
 • İdrar yaparken ya da cinsel ilişki esnasında oluşan kasık ağrıları

Risk faktörleri ve belirtilerini fark ettiğiniz zaman doktorunuza vakit kaybetmeden başvurmalısınız. Vulva kanseri tanısında bu şekilde ne yapmanız gerektiğinizi öğrenebilirsiniz.

Jinekolojik Onkoluğu ile Yapılacak İlk Görüşmede Neler Gerekli?
Jinekolojik onkoloğunuz ile yapacağınız görüşmede sizlere birtakım psikolojik destek verebilecek ya gerekli notları alabilecek olan bir yakınınızı ve arkadaşınızı da yanınıza getirebilirsiniz. Bunun dışında hastalığınız ile ilgili olan tahliller ve fotokopileri de yanınızda olmalıdır.

 • Biopsi, Pap smear testlerinin güncel sonuçları
 • Ultrason raporları, MR veya BT sonuçlarınızı görebileceğiniz radyoloji sonuçları
 • Sizi daha önce muayene etmiş olan doktor veya sağlık çalışanlarının verdiği bilgiler
 • Kullandığınız ilaçlar ve diğer gördüğünüz tedavilerin listesi
 • Tıbbi olan özgeçmişiniz ve daha önce geçirdiğiniz ameliyatlar
 • Eğer var ise, kanserli olan yakınlarınızı da kapsayan bir aile sağlık hikayesi
 • Sağlık sigortası verileri

Tedavi Öncesinde Hangi Testler Yapılıyor?
Doktorunuz tıbbi özgeçmişinizi gözden geçirdikten sonra birtakım testler gerçekleştirir. Pelvik muayenenizi de içeren fizik muayeneniz testler öncesinde uygulanır. Eğer daha önce yapılmadıysa jinekolojik onkoloğunuz vulva biopsinizi de yapacaktır. Bu işlem kolay bir şekilde yapılabilmektedir. Tedavi öncesinde ise, kanserin yayılımını tespit edebilmek için MRI, PET veya BT gibi tetkikler sizden istenebilir.

Testler hastaneye yatmadan önce yapılır. Test sırasında ise, damar yollarının açılması gerekir. Yeterli biopsi alınamadıysa doktorunuz hastane ortamında anestezi altında bir muayene seçeneğini sizlere teklif edebilir. Ayrıca sistokopi (idrar kesesine bakış) proktoskopi (kalın bağırsağa bakış) aynı anda yapılabilmektedir. Böbreğinizin ve karaciğerinizin fonksiyonlarının belirlenmesi, kan sayımı ve bağışıklık sisteminizin mevcut durumuna bakılması ile birlikte HIV testi amaçlı olarak kan tahlilleri de yapılır.

Vulva Kanserinin Evreleri
Tedavinin ve prognozun belirlenerek, kanserin sınıflandırılabilmesi için kanserin evrelerinin belirlenmesi gerekir. Test sonuçlarınızda kanserin hangi evrelerde olduğu ortaya çıkart.

 1. Evre: Kanser meydana gelmiştir. Fakat vulva veya perine bölgesine henüz ulaşmamıştır.
 2. Evre: Üretranın alt kısmı ve vajen alt kısmı ile birlikte anüs bölgesine kanser ulaşmıştır.
 3. Evre: Kanser en az 1 adet lenf noduna doğru ilerlemiştir. Ayrıca 2. Evredeki gibi üretran alt kısmı, vajen ve anüs bölgesine kanser ulaşmıştır.

Vulva Kanseri Tedavisi Nasıl Yapılır?
Vulva kanserinin evresine bağlı olarak cerrahi, radyoterapi, kemoterapi veya bu yöntemlerin kombinasyonları ile tedavi uygulanır. Genellikle doktorunuz tanıyı koyduktan sonraki haftalarda tedavi şeklinizi belirler. Sadece cerrahi bir tedavi gerekli görülüyor ise, tedavi ve iyileşme süreci 6 ile 8 hafta içerisinde tamamlanır. Sadece radyoterapi ve kemoterapi yapılacak ise, süreç daha da uzayabilir. Doktorunuz sizi muayene ettikten sonra tedavinizin ve iyileşme sürecinizin ne kadar süreceği ile ilgili detaylı bir bilgi verecektir.

Cerrahi
Vulvanın öte kısımlarına yayılmayan kanser türleri için doktorunuz size sadece cerrahi bir tedaviyi uygun görebilir. Kanserin boyutu ve yerleşimine bağlı olarak cerrahi işlem uygulanır. Cerrahi işlem basit veya radikal vulvar eksizyon terimi olarak da adlandırılır. Sık sık kasık bölgenizden lenf nod örneklemesi yapılır. Sadece basit eksizyon yapılacak ise, ayakta cerrahi tedavi uygulanabilir.

Radikal eksizyon veya lenf nodun çıkartılması gerekiyor ise, hastanede yatarak tedavi görmeniz gerekebilir. Lenf nodları çıkartıldıysa drenaj ile birlikte taburcu edilirsiniz. Size bunun bakımı öğretilir ya da evde bakım için bir sağlık personeli tutulabilir. Nadir olarak, cerrahınız geniş bir alan çıkartmak istiyorsa plastik cerrahiden konsültasyon da isteyebilir.

Radyoterapi
Kanserin pelvis veya lenf nodlarına yayıldığı durumlarda radyoterapi tedavisi uygulanır. Cerrahi sonrasında uygulanabilen bu tedavi yöntemi bazı zamanlarda tek başına da tedavi modalitesi olarak kullanılır. Radyoterapi, tedavi modalitesi olarak üretra ve anüs gibi organlara kanserin yayıldığı durumlarda tercih edilir. Radyoterapi tedavisi herhangi bir ağrıya yol açmaz ve röntgen cihazı türü bir cihaz ile yapılır.

Tedavi süresi ise, 5 hafta ile 6 hafta kadar devam edebilir. Bu tedavi şekli hastaneye yatmanıza gerek kalmadan uygulanabilen bir tedavi şeklidir. Nadir olarak radyoterapi vulva bölgesine doğrudan uygulanır. Bu durum deride ufak bir rahatsızlığa yol açabilir. Vulva bölgesine doğrudan radyoterapi uygulanacak ise, doktorunuz bu rahatsızlık hissinin ortadan kalkabilmesi için size tavsiyelerde bulunacaktır. Kanserin yayıldığı ve genişlediği durumlarda cerrahi alanın ufaltılması için de radyoterapi tedavisi, cerrahi tedavisi öncesinde kemoterapi ile birlikte uygulanır.

Kemoterapi
Cerrahi ya da radyoterapi ile tek başına tedavi edilemeyecek olan durumlarda kemoterapi kullanılır. Eğer tedavi edilemeyecek alanlara kanser yayılımı gerçekleştiyse doktorunuz kemoterapi uygulamak isteyebilir. Yayılım lenf nodları, kemik, akciğer ve karaciğer gibi bölgelere kadar ulaştıysa kemoterapi gerekebilir. Ayrıca kemoterapi tedavisi, radyoterapi ile birlikte düşük dozda da uygulanabilir. Vulva kanserine kemoterapi uygulanacağı zaman hastaneye yatmanız gerekmez. Kemoterapi tamamen damar içerisinden verilerek uygulanır.

Tekrarlayan Vulva Kanseri Tedavisi
Vulva kanserinin tekrar etmesi son derece sıkıntılı bir durumdur. Hastaların en iyi tedaviyi alabilmesi için farklı durumlar göz önünde bulundurulmalıdır. Bu durumlar;

 • Tekrar eden tümörlerin yerleşimleri ve fazlalığı
 • Daha önce yaşanan kanser tedavisinin üzerinden geçen süre
 • Daha önceki uygulanmış tedavi modalite çeşitleri
 • Tekrar eden hastalığın sırasındaki mevcut iyilik hali

Tedavi Sonrasında Neler Olur?
Tedavi tamamlandığı zaman eğer geride kanser kalmadıysa, kanserin tekrar etmeyeceğinden emin olabilmek için doktorunuz ile sık sık görüşmeli ve kontrollerinizi asla ihmal etmemelisiniz. Kontrollerinize hangi süre devam etmeniz gerektiği ise, kanserin evresine ve size uygulanan tedavinin türüne göre değişkenlik gösterebilmektedir.

Jinekolojik onkoloğunuz, size uygun planınızı oluştururken nasıl bir süreç izlemeniz gerektiğini size belirtir. Eğer sigara kullanıyorsanız, doktorunuz sigarayı bırakmanız konusunda da size gerekli desteği verir. Böylelikle gelecek dönemlerdeki meydana gelebilecek olan kanser riski de azaltılır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

#hamileykenben

Hamilelik fotoğraflarınızı İnstagram'da #hamileykenben hashtag’i ile paylaşın, anasayfamızda size ve bebeğinize yer verelim :) Fotoğraflarınız editör onayından sonra sitemizde yer almaktadır.

MAİL ABONELİĞİ
Bu site, sağlık hizmeti vermemektedir, sitedeki bilgiler tıbbi bir öneri yerine geçmez ve sadece bilgi amaçlıdır. Hastalıkların tanı ve tedavileri yalnızca uzman doktorlar tarafından gerçekleştirilebilir.