Mega Sisterna Magna

Dandy Walker Sendromu

Beynin bir bölümünde sıvı toplanması ve beyinde serebellar vermisin bölgesinin bir bölümünde ya da tamamında gelişme geriliği olması halinde ortaya çıkar. Dandy Walker sendromu doğuştan olabildiği gibi doğumdan sonra da görülebilir. Çocukluk döneminde ya da sonraki dönemlerde görülmesi sıklıkla yaşanır. Dandy Walker sendromu, mega sisterna magna ile birlikte de görülebilir.

Mega Sisterna Magna

Mega Sisterna Magna Nedir?
Kafatasının boyuna yakın olan arka bölümünde, beyinciğin alt ve arka kısmında bulunan yapıya sisterna magna adı verilir. Bu bölümde beyin omurilik sıvısı yer alır. Sisterna bölümü bazı kişilerde olması gerekenden daha büyüktür. Bu durumda olan kişilere konan tanı mega sisterna magna olmaktadır. Mega sisterna magna kafatasının içerisinde posterior fossa bölümünün gelişimiyle ilgili bir durumdur. Bu bölge yapısal olarak da vermis ile serebellar hemisferler bölümünden etkilenmektedir. Bir kişide mega sisterna magnadan söz edebilmek için sisterna magna bölümünün 10 mmden daha geniş olması gerekir.

Mega Sisterna Magna ve Psikoloji İlişkisi
Aslında çok uzun yıllardır yapılan onlarca araştırmaya rağmen mega sisterna magnanın doğası tam olarak bilinemiyor. Fakat psikoloji ile doğrudan ilişkili olduğu klinik bulgular ile de saptanmıştır. Bilinmesi gereken en önemli husus mega sisterna magnanın bir hastalık ya da gelişim bozukluğu olmadığıdır. Son derece normal kabul edilmektedir. Ancak bazı rahatsızlıklar ya da gelişme bozuklukları ile birlikte ortaya çıktığında problem olarak nitelendirilir. Örneğin trizomi 18 kromozom anomalisi ile mega sisterna magna birlikte görüldüğünde bu durum bir sorun olarak değerlendirilir.

Mega Sisterna Magna Tanısı Nasıl Konur?
Yapılan ultrason görüntülemesi ile mega sisterna magna teşhisi kolaylıkla konabilir. Ultrasonografide mega sisterna magna teşhisi konduğunda ayırıcı tanı için MRG görüntülemesine de gereksinim duyulacaktır. Bunun nedeni mega sisterna magnanın bazı farklı rahatsızlıklar ya da gelişim gerilikleri, kromozom anomalileri ile birlikte de görülebildiğidir. Bu nedenle diğer tanılara dair şüphelerin araştırılması için ayırıcı tetkikler de devreye girer.

Mega Sisterna Magna Hangi Şüpheleri Doğurur?

  • Koroid pleksus kisti
  • Kalp anomalileri
  • El ve ayak anomalileri
  • Omfalosel
  • Dandy Walker sendromu
  • Erken beyin gelişimi
  • Araknoid kist
  • Galen ven bozukluğu
  • Çeşitli kromozom bozuklukları

Mega Sisterna Magna Görülme Sıklığı
Toplumda mega sisterna magna görülme sıklığı sadece % 1 civarındadır. Hem kadınlarda hem de erkeklerde görülebilir. Anne karnında kız ve erkek fetuslarda mega sisterna magna olması durumunda ek bir anomaliye rastlanmayabilir. İzole olgular bulunmadığından klinik anlamda da bir etki söz konusu olmaz. Fakat özellikle trizomi 18 ile beraber görüldüğünde dikkat çeken bulgulara rastlanabilir. Erkek bebeklerde mega sisterna magna ve trizomi 18’in birlikte görülme olasılığı bir miktar daha yüksektir.

Mega Sisterna Magna Tehlikeli mi?
Tek başına görülen mega sisterna magna hiçbir tehlike arz etmez. Zira daha önce de belirttiğimiz gibi tek başına bu durum bir hastalık ya da anomali olarak kabul edilmez. Fakat beraberinde görülebilecek rahatsızlıklar, gelişme bozuklukları ve kromozom bozuklukları durumunda bir tehlikeden söz edilebilir. Anne karnında mega sisterna magna tanısı konması halinde herhangi bir müdahaleye gerek duyulmaz. Fakat bu durum diğer şüpheleri de doğurduğundan, bebeğin anne karnındaki gelişiminin yakından takip edilmesi gerekir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

#hamileykenben

Hamilelik fotoğraflarınızı İnstagram'da #hamileykenben hashtag’i ile paylaşın, anasayfamızda size ve bebeğinize yer verelim :) Fotoğraflarınız editör onayından sonra sitemizde yer almaktadır.

MAİL ABONELİĞİ
Bu site, sağlık hizmeti vermemektedir, sitedeki bilgiler tıbbi bir öneri yerine geçmez ve sadece bilgi amaçlıdır. Hastalıkların tanı ve tedavileri yalnızca uzman doktorlar tarafından gerçekleştirilebilir.